Alpinesaleforce co., ltd., 352 moo1 tabtai, Hua Hin 77110, Prachuap Khiri khan, Thailand (herefter ”Alpinesaleforce”) udbyder bl.a. tjenester på hjemmesiden under domænenavnet www.jobithailand.dk (”Webshoppen”), en Facebook side på https://www.facebook.com/innomediath (”Facebook-siden”).

I forbindelse med at du anvender hjemmesiden under www.jobithailand.dk, Webshoppen, Facebook-siden, og/eller at du tilmelder dig og benytter Alpinesaleforce, indsamler vi i Alpinesaleforce en række personoplysninger om dig og dine aktiviteter, som senere behandles, i overnssetemmelse med Persondataloven.

De potentielle oplysninger, vi behandler, er:
Dit for- og efternavn, alder, køn, fysiske adresse, e-mail adresse, firmanavn, telefonnummer, hvilke tjenester som du er tilknyttet, samt dine aktiviteter ved brug af Webshoppen, services og onsite adfærd hos Alpinesaleforce.

Oplysningerne om dig opbevares både i krypteret og ikke-krypteret form, ligesom de transmitteres i krypteret og ikke krypteret form.

Personoplysningerne anvender vi for at give dig adgang til de services, der er indeholdt i tjenesterne, Facebook-siden og/eller som Alpinesaleforce kunde, til at ekspedere de eventuelle bestillinger, som du måtte placere på Webshoppen, til at monitorere eventuelle forbedringsmuligheder for de services, der udbydes på Webshoppen, Facebook-siden og/eller gennem Alpinesaleforce´s tjenester, og under overholdelse af den til enhver tid gældende lovgivning, herunder persondata- og bogføringsloven.

Herudover har vi registreret, om du har accepteret vores Handelsbetingelser, om du har tilmeldt dig nyhedsbrevet, om du har accepteret Alpinesaleforce’s Information om brugen af cookies.
På din anmodning skal Alpinesaleforce oplyse dig om, hvilken typer af oplysninger, Alpinesaleforce behandler vedrørende dig, behandlingens formål, hvem der kan modtage dine oplysninger, og hvorfra disse oplysninger stammer. For at anvende Webshoppen, Facebook-siden og/eller Alpinesaleforce´s tjenester skal du læse og acceptere denne Persondatapolitik.

PERSONDATAPOLITIK FOR ALPINESALEFORCE

1. FORMÅL MED PERSONDATAPOLITIKKEN
1.1 Formålet med Alpinesaleforce’s persondatapolitik er at forklare, hvordan Alpinesaleforce indsamler, beskytter og anvender oplysninger, som kan henføres til en bestemt person.
1.2 Nærværende persondatapolitik omfatter Alpinesaleforce’s behandling af persondata, som indsamles om dig som kunde hos Alpinesaleforce, når du registrerer og bruger Webshoppen på hjemmesiden under domænenavnet www.jobithailand.dk, Facebook-siden, som Alpinesaleforce kunde, eller hvis du i øvrigt har accepteret at modtage materiale fra Alpinesaleforce.

2. DEFINITION
2.1 Ved ”persondata” forstås her oplysninger af enhver art, der kan bruges til at identificere dig som fysisk person, eller som relaterer sig til dig.

3. HVILKE OG HVORFOR INDSAMLER ALPINESALEFORCE PERSONDATA?
3.1 Alpinesaleforce behandler oplysninger om dig, herunder dit for- og efternavn, din adresse, e-mailadresse, telefonnummer, køn, alder, oplysninger om dine aktiviteter herunder forespørgsler, bestillinger, søgninger m.v.
3.2 Alpinesaleforce har brug for at behandle persondata vedrørende dig for at kunne drive sin virksomhed f.eks. for at kunne indgå aftaler med kunder ved behandling af kunders kontaktdata (navn, adresse, e-mailadresse, telefonnumre) på baggrund af kunders ønsker og forespørgsler, for at kunne udvikle og levere koncepter og tjenester samt relaterede ydelser og klarlægning af Alpinesaleforce’s tjenester og ydelsers udbredelse, hvorvidt Alpinesaleforce’s Handelsbetingelser er accepteret og hvorvidt der er anmodet om at modtage elektroniske henvendelser.
3.3 Alpinesaleforce forpligter sig til kun at behandle persondata i det omfang, det er nødvendigt for de ovenfor angivne formål.

4. INDSAMLING OG BRUG AF OPLYSNINGER
4.1 Alpinesaleforce indsamler persondata, når du bliver Alpinesaleforce kunde, når du benytter dig af hjemmesiden og/eller Webshoppen under www.jobithailand.dk, samt når du benytter dig af Facebook-siden og gennem elektroniske henvendelser.
4.2 Alpinesaleforce kan også modtage alle former for persondata og andre oplysninger om dig fra forretningspartnere.
4.3 Alpinesaleforce modtager og registrerer automatisk oplysninger i Alpinesaleforce’s serverlog fra din browser, herunder bl.a. cookies. Alpinesaleforce har udarbejdet ”Information om brugen af Cookies”.

5. VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER OG OFFENTLIGGØRELSE
5.1 Alpinesaleforce vil ikke videregive eller sælge dine persondata til tredjemand.
5.2 Alpinesaleforce vil dog – hvis det er nødvendigt – videregive dine persondata til andre firmaer, personer eller myndigheder i følgende tilfælde:
5.2.1 Hvis Alpinesaleforce har opnået dit samtykke hertil;
5.2.2 Alpinesaleforce er nødt til at dele oplysningerne for at kunne levere den tjeneste, som du har anmodet om eller tilmeldt dig;
5.2.3 Alpinesaleforce reagerer på stævninger, eller andre retslige skridt;
5.2.4 Alpinesaleforce opdager, at dine handlinger ved brug af Alpinesaleforce tjenester er i strid med Alpinesaleforce’s Handelsbetingelser, denne Persondatapolitik eller Alpinesaleforce’s Information om brugen af cookies og/eller den til enhver tid gældende lovgivning;
5.2.5 Alpinesaleforce er forpligtet til at videregive oplysninger i henhold til lov;
5.3 Uanset foranstående giver du ved tiltrædelse af denne Persondatapolitik udtrykkeligt samtykke til, at Alpinesaleforce kan videregive persondata vedrørende dig til Alpinesaleforce’s koncernforbundne selskaber, herunder Alpinesaleforce, forudsat at ingen af disse anvender dine persondata i videre omfang end beskrevet her.

6. MULIGHEDER FOR AT REDIGERE OG SLETTE PERSONDATA
6.1 Dine persondata bliver først slettet eller ændret, når du enten anmoder Alpinesaleforce om at gøre dette, når Alpinesaleforce selv vurderer, at Alpinesaleforce ikke længere har brug for dine oplysninger, eller hvis dine personoplysninger skal ændres.
6.2 Uanset pkt. 6.1. er Alpinesaleforce dog af hensyn til regnskabslovgivningen forpligtet til at opbevare nogle af dine persondata i minimum 5 år fra din seneste ordreafgivelse.
6.3 Hvis du selv på et tidligere tidspunkt, end beskrevet i pkt. 6.2, ønsker at slette eller ændre dine persondata, skal du skriftligt kontakte Alpinesaleforce.

7. INDSIGT
7.1 Du kan til enhver tid anmode Alpinesaleforce om at oplyse, hvilke specifikke information, Alpinesaleforce har registreret om dig, og til hvilket formål informationen er blevet anvendt.
7.2 Du kan rette henvendelse til: Alpinesaleforce e-mailadress.

8. ÆNDRINGER I ALPINESALEFORCE’S PERSONDATAPOLITIK
8.1 Opbevaring af persondata er underlagt den til enhver tid gældende lovgivning.
8.2 Alpinesaleforce kan løbende og frit revidere denne Persondatapolitik.
8.3 Den til enhver tid gældende Persondatapolitik kan findes på hjemmesiden under domænenavnet www.jobithailand.dk. Eventuelle ændringer, justeringer, revideringer m.v. vil være gældende fra offentliggørelsestidspunktet på hjemmesiden – også for så vidt angår de tidligere registrerede persondata.